XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

1. Xổ số Miền Bắc ngày 28/01 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB8392608
G1

91357

13, 6, 7, 9
G2

14079 28422

22, 6, 8
G3

18875 34660 74576
47998 24338 82976

36, 8, 9
46
G4

7074 7574 8417 7913

51, 5, 7, 8
G5

8128 5472 1208
9379 9779 0046

60
72,4,4,5,6,6,9,9,9
G6

119 151 836

8
G7

39 16 55 58

98
Mã ĐB: 1 5 9 10 12 13 (RN)
XSMB 30 ngày

2. XSMB ngày 27/01 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1644001, 1
G1

64351

14, 6
G2

31055 80371

21, 2, 5, 8, 8
G3

49994 58565 01658
91439 28870 57232

32, 3, 9
40, 0, 7, 9
G4

0349 9321 0866 1740

51, 5, 8
G5

2214 4528 9328
5316 2625 0233

65, 6
70, 1, 1, 6, 9
G6

801 922 679

8
G7

47 76 01 71

94
Mã ĐB: 4 5 6 11 12 13 (RM)
XSMB 100 ngày

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 26/01 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB9840901, 7, 9
G1

61525

18, 9
G2

04729 15344

22, 4, 5, 9
G3

99637 27607 54052
79037 87494 62664

37, 7
43, 3, 4, 4, 7
G4

9685 3585 8401 9944

52, 5
G5

2343 8963 6818
6319 9068 7270

63, 4, 8
70, 1
G6

924 747 122

85, 5
G7

71 92 43 55

92, 4
Mã ĐB: 1 2 4 10 13 14 (RL)
LôTô XSMB

4. SXMB KQXSMB ngày 25/01 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB2065300, 5
G1

56333

15
G2

40038 34350

20, 1, 3, 4
G3

96331 94252 45089
47136 73920 77538

31, 3, 6, 8, 8
44
G4

5521 5976 3423 6058

50, 2, 3, 8, 9
G5

6515 0744 5366
9798 2399 6968

66, 7, 8
76
G6

024 059 767

89, 9
G7

97 89 00 05

97, 8, 9
Mã ĐB: 6 8 9 13 15 16 18 19 (RK)
XSMB 10 ngày

5. XSMB ngày 24/01 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB9713200, 2, 2, 5, 8
G1

87646

10, 3
G2

25260 21753

25, 5
G3

28002 83308 98610
04093 44259 70497

32
46
G4

3752 6705 8678 4699

52, 3, 8, 9
G5

4697 8502 1413
4963 1700 8258

60, 2, 3, 7
77, 8
G6

594 825 198

8
G7

62 67 77 25

93,4,7,7,8,9
Mã ĐB: 1 2 5 11 13 15 (RH)
XSMB 90 ngày

6. XSMB ngày 23/01 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB2838300,1,4,5,5,9
G1

09696

18
G2

00909 27455

27, 8, 9
G3

68347 09492 25972
11031 26729 03005

31
40, 0, 7
G4

2599 6455 7184 6040

55, 5, 8
G5

6105 7900 3718
8382 4527 3104

60
72, 9
G6

179 158 828

82, 3, 4, 9
G7

40 60 01 89

92, 6, 9
Mã ĐB: 1 2 8 9 10 11 (RG)
XSMB 200 ngày

7. XSMB ngày 22/01 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB7495402, 4, 5, 6, 7
G1

64284

10
G2

86741 45640

22, 3, 6, 6
G3

49737 53910 37345
51290 51202 92492

33, 7
40, 1, 3, 5, 5
G4

7745 7307 1323 9995

51, 4, 9
G5

8659 2794 5605
4643 3851 2769

62, 9
7
G6

026 826 606

84
G7

22 62 04 33

90, 2, 4, 5
Mã ĐB: 3 5 8 10 11 13 (RF)
In vé dò XSMB

8. XSMB ngày 21/01 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB7864501, 2, 3, 6, 8
G1

59320

10, 1, 2, 6
G2

60922 13571

20, 2, 7
G3

98561 36592 08310
87527 69546 91981

30
40, 5, 6, 8, 8
G4

5148 3989 1540 4501

51, 4
G5

7830 7306 3903
7908 8651 4668

61, 3, 8
71
G6

702 963 616

81, 9
G7

54 12 11 48

92
Mã ĐB: 1 2 4 5 8 10 (RE)
In vé dò XSMB

9. XSMB ngày 20/01 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB7108500, 2, 8
G1

18328

16
G2

78797 48541

25, 5, 7, 8
G3

46956 56008 54100
55367 39190 50473

38
41,1,1,3,8,9
G4

5382 2316 9902 5825

54, 6
G5

7643 2127 0441
0554 6448 9387

64, 7
71, 3
G6

138 764 484

82, 4, 5, 7
G7

49 41 71 25

90, 7
Mã ĐB: 3 5 7 10 13 15 (RD)
In vé dò XSMB

10. XSMB ngày 19/01 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB7693003, 6, 8
G1

48843

1
G2

41006 76053

25
G3

77833 47386 77768
37997 13541 78878

30, 3, 5, 8
41, 3, 6
G4

8261 3990 8384 7358

53, 4, 8, 8
G5

1925 0958 1946
9108 8203 1335

60, 1, 8
78, 8
G6

938 896 778

84, 6
G7

93 91 60 54

90, 1, 3, 6, 7
Mã ĐB: 1 3 4 6 12 14 (RC)
In vé dò XSMB

11. XSMB ngày 18/01 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB4638404, 6, 6
G1

25306

18
G2

69864 13585

20, 3, 4
G3

02154 92020 72481
99996 31657 99642

3
42
G4

8470 5095 0718 6124

54, 4, 7, 8
G5

3254 4223 3465
8258 1568 2404

64, 5, 8
70, 2, 4, 8
G6

772 095 306

81, 4, 5
G7

78 90 92 74

90, 2, 5, 5, 6
Mã ĐB: 4 7 8 11 12 14 (RB)
In vé dò XSMB

12. XSMB ngày 17/01 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8804105, 8, 9
G1

36730

17
G2

73089 38298

21, 2
G3

65757 45175 30708
86796 92638 82598

30, 1, 8, 9, 9
41, 4
G4

7621 2164 0664 0022

52, 7
G5

3870 3305 1752
1265 5131 5477

64, 4, 5
70, 5, 7, 9
G6

099 539 479

89
G7

09 17 44 39

96, 8, 8, 9
Mã ĐB: 3 5 6 10 12 15 (RA)
In vé dò XSMB

13. XSMB ngày 16/01 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB5543101, 2, 3
G1

77267

13, 4, 5, 8, 8
G2

00522 27414

22, 9
G3

99699 08029 09515
38356 07933 83348

31, 3, 6, 9, 9
48, 8, 9
G4

7601 7982 6403 4639

52, 5, 6
G5

2802 2552 4355
0548 4218 5636

63, 4, 7
7
G6

388 349 939

82, 8
G7

18 64 63 13

99
Mã ĐB: 1 3 7 8 10 14 (QZ)
In vé dò XSMB

14. XSMB ngày 15/01 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB2022204, 4, 7, 9
G1

22217

17, 9
G2

31826 17040

22, 3, 6, 7, 7
G3

39391 25127 54893
33552 39862 77061

38
40, 4, 4, 6
G4

9838 6844 4719 2280

52
G5

4107 4023 5944
9446 6904 4687

61, 2
72, 7
G6

877 004 172

80, 0, 7, 7
G7

27 09 80 87

91, 3
Mã ĐB: 2 9 10 11 14 15 (QY)
In vé dò XSMB

15. XSMB ngày 14/01 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB8721902, 4, 5
G1

41662

11, 6, 8, 8, 9
G2

25784 04591

26, 9, 9
G3

53967 29518 49002
23626 19804 68246

30, 2, 4, 8
46
G4

2270 0353 0360 0778

53
G5

5711 8416 3292
9334 8232 4238

60, 2, 7, 7
70, 8
G6

229 597 329

84
G7

30 67 18 05

91, 2, 7
Mã ĐB: 1 3 6 10 12 14 (QX)
In vé dò XSMB

16. XSMB ngày 13/01 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB4663801, 4, 8
G1

89412

12, 2, 2, 8
G2

72737 87756

20, 1, 8, 8
G3

57974 99595 91718
18521 91484 48820

36, 7, 8, 9
4
G4

4595 0551 1782 4512

51, 6, 8
G5

9965 8258 5690
5901 9239 9036

65
74
G6

312 881 528

81, 2, 4, 8
G7

28 88 04 08

90, 5, 5
Mã ĐB: 1 3 4 5 8 12 (QV)
In vé dò XSMB

17. XSMB ngày 12/01 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB8890303, 7
G1

02061

13, 6, 8, 9, 9
G2

93869 59013

20
G3

92993 06177 46619
09194 97034 31473

34
41, 9
G4

6118 3319 7592 2055

51, 3, 5, 6
G5

8692 8116 0453
5091 3093 5985

60, 1, 9
73, 7
G6

551 560 756

85
G7

20 41 49 07

91,2,2,3,3,4
Mã ĐB: 1 7 8 10 14 15 (QU)
In vé dò XSMB

18. XSMB ngày 11/01 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB5542702,3,5,7,8,9
G1

66440

10, 6, 7
G2

04497 26217

24, 7
G3

87288 28816 41205
76738 17789 59707

31, 5, 8, 9
40
G4

3224 5561 6035 1109

52, 2, 2, 8
G5

7052 3158 2352
9539 6108 4431

61
7
G6

252 489 803

88, 9, 9, 9
G7

89 10 02 99

97, 9
Mã ĐB: 3 4 5 9 11 15 (QT)
In vé dò XSMB

19. XSMB ngày 10/01 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB0884506, 7
G1

40173

1
G2

66686 03977

21, 2, 4
G3

56864 06136 53050
68948 67981 42681

33, 5, 6
43, 5, 8
G4

3082 1043 9596 7307

50, 2, 4, 5
G5

0821 8322 1624
7933 0535 1263

63, 3, 4, 4
73, 3, 7
G6

163 873 955

81, 1, 2, 6
G7

64 54 52 06

96
Mã ĐB: 1 2 7 12 14 15 (QS)
In vé dò XSMB

20. XSMB ngày 09/01 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB9309300, 2, 6
G1

19538

11, 4, 6, 9
G2

79022 49827

20, 2, 5, 7
G3

44287 07811 05156
32900 08978 48516

35, 6, 8
44
G4

9562 1906 3796 9453

53, 6
G5

5420 9786 9144
1425 2684 6836

62
78
G6

794 635 287

84, 6, 6, 7, 7
G7

19 02 14 86

93, 4, 6
Mã ĐB: 3 6 7 8 11 13 (QR)
In vé dò XSMB

21. XSMB ngày 08/01 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9896904
G1

23581

1
G2

44733 01226

22,3,5,6,6,7,8,8,9
G3

53795 66447 03359
59893 65054 29726

30, 3, 4, 5
47, 9
G4

6825 9365 0735 8228

54, 5, 7, 9
G5

2034 2684 7729
8355 8622 8049

65, 9
7
G6

228 027 881

81, 1, 4
G7

30 23 57 04

93, 5
Mã ĐB: 2 3 4 7 10 13 (QP)
In vé dò XSMB

22. XSMB ngày 07/01 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB3365701, 2, 3, 4
G1

64428

13, 4, 8
G2

76753 78236

28
G3

08301 43232 45167
12813 87318 97658

30,1,2,3,6,7
47, 8
G4

1604 7530 3791 3633

50, 2, 3, 7, 8
G5

3764 9452 9303
1864 7747 7150

60, 3, 4, 4, 7
7
G6

848 337 163

8
G7

14 31 60 02

91
Mã ĐB: 1 2 3 5 8 13 (QN)
In vé dò XSMB

23. XSMB ngày 06/01 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB9843700, 0, 6
G1

25100

1
G2

22368 37271

21
G3

88300 09721 07843
60532 26375 91059

30,2,5,6,7,8
40, 3, 4, 6
G4

8338 0498 7206 4444

51, 6, 9
G5

8135 6179 9356
3436 8678 8451

68
71,2,5,7,8,9
G6

783 240 946

83
G7

95 72 77 30

95, 8
Mã ĐB: 2 3 7 9 10 15 (QM)
In vé dò XSMB

24. XSMB ngày 05/01 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1061905
G1

38905

19
G2

13039 16537

25, 8
G3

26887 43941 68365
54760 52668 45771

30, 7, 9
41, 1
G4

5792 9969 1687 3575

50, 6, 9
G5

2988 1861 0459
7330 4770 1692

60, 1, 5, 8, 9
70, 1, 5
G6

588 225 041

84, 7, 7, 8, 8
G7

50 56 28 84

92, 2
Mã ĐB: 2 5 7 9 11 15 (QL)
In vé dò XSMB

25. XSMB ngày 04/01 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB4633004, 5, 7
G1

69665

19
G2

09490 46504

20, 5
G3

78220 76475 21736
66154 94894 87492

30, 6
44, 6, 6
G4

9464 0146 2976 5846

51, 4, 6
G5

9705 8474 6756
0819 0264 4584

64, 4, 4, 5
73, 4, 5, 6
G6

707 544 651

84
G7

99 73 25 64

90, 2, 4, 9
Mã ĐB: 1 4 5 10 11 15 (QK)
In vé dò XSMB

26. XSMB ngày 03/01 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB3706102, 4
G1

02804

19
G2

28975 91130

21, 7
G3

23859 45389 77521
89766 65789 02471

30, 4, 4, 8
47
G4

0547 0571 3966 5502

59
G5

9266 7234 0119
6292 5499 2971

61, 6, 6, 6
71,1,1,2,4,5,7
G6

138 977 988

88, 9, 9
G7

27 74 34 72

92, 9
Mã ĐB: 1 6 8 11 13 15 17 18 (QH)
In vé dò XSMB

27. XSMB ngày 02/01 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB9349400, 0, 7, 9
G1

32969

16
G2

99121 71440

21, 4, 9
G3

22171 48176 58055
34589 72429 85524

32
40,1,1,2,4,8
G4

0700 2242 0851 6988

51, 5, 7
G5

5309 9500 3344
4087 7992 8848

69
71, 6
G6

732 286 441

86, 7, 8, 9
G7

16 07 41 57

92, 4
Mã ĐB: 3 8 9 10 13 15 (QG)
In vé dò XSMB

28. XSMB ngày 01/01 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB1067605, 7, 7, 8, 8
G1

86295

10, 1
G2

05069 04999

21
G3

99344 69011 19745
52465 88708 22792

3
44, 5, 9
G4

5082 6749 4377 9508

56
G5

2882 7999 8705
6962 6971 3666

62, 2, 5, 6, 9
71, 6, 7
G6

221 107 086

82, 2, 6
G7

10 56 62 07

92, 5, 9, 9
Mã ĐB: 1 2 3 4 7 12 (QF)
In vé dò XSMB

29. XSMB ngày 31/12 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB2414700, 0, 7
G1

35164

11
G2

87843 42697

25, 6
G3

22411 02874 67669
03425 54307 07126

30, 7
43, 7, 7, 8
G4

8465 1766 0490 9892

5
G5

0188 3269 6892
2498 1980 6400

64, 5, 6, 9, 9
74, 5
G6

848 991 747

80, 8
G7

00 37 75 30

90,1,2,2,7,8
Mã ĐB: 5 8 9 10 13 15 18 20 (QE)
In vé dò XSMB

30. XSMB ngày 30/12 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6203301, 2, 2
G1

86170

15
G2

66387 22954

26
G3

85860 64501 10758
01578 50933 41644

33, 3, 5, 5
44, 5
G4

8191 6435 2915 1993

50, 4, 7, 8
G5

2678 3667 6402
8797 4676 9669

60, 7, 9
70, 4, 6, 8, 8
G6

874 050 826

87
G7

45 02 57 35

91, 3, 7
Mã ĐB: 2 5 9 12 13 14 (QD)
In vé dò XSMB

【Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây】Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngay, xsmb30, ket qua xo so 30

Xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất (XSMB30, KQXSMB 30 ngày, Ket qua xo so kien thiet mien bac 30 ngay, xs mb 30, sxmb30, ket qua mb 30) là gì?

- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.

- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu bạch thủ miền bắc

Tại ketqua.tv có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn soi cầu và xem kết quả xổ số miền bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của ketqua.tv

Khi bạn tra cứu sxmb30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, xổ số miền bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định

Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử xổ số miền bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.

Chú anh em soi kỹ Ket qua xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.

lich thang Hôm nay thang sau
Top những con giáp nữ nào khổ nhất trong 12 con giáp cả đời gian truân
Top những con giáp nữ nào khổ nhất trong 12 con giáp cả đời gian truân
Bật mí những con giáp yêu xa may mắn tiến được tới hôn nhân viên mãn
Bật mí những con giáp yêu xa may mắn tiến được tới hôn nhân viên mãn
Bật mí thân phận của những con giáp tốt tính mà bạn nên tiếp cận
Bật mí thân phận của những con giáp tốt tính mà bạn nên tiếp cận
Bật mí điều liên quan đến độ dữ dằn của 12 con giáp khiến bạn bất ngờ
Bật mí điều liên quan đến độ dữ dằn của 12 con giáp khiến bạn bất ngờ
Tiết lộ độ lăng nhăng của 12 con giáp giúp bạn tìm được tình yêu đích thực
Tiết lộ độ lăng nhăng của 12 con giáp giúp bạn tìm được tình yêu đích thực