Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6 55 hôm nay

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

40.169.779.500đ

Giá trị jackpot 2

3.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 19-06-2021

Kỳ 593: Thứ Năm, 17-06-2021

 • 18
 • 23
 • 38
 • 41
 • 44
 • 55
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40.169.779.500
Jackpot 2 1 3.404.733.450
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 566 500.000
Giải 3 10784 50.000

Quảng cáo

Kỳ 592: Thứ Ba, 15-06-2021

 • 11
 • 18
 • 21
 • 22
 • 30
 • 55
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.329.212.900
Jackpot 2 0 3.200.226.050
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 532 500.000
Giải 3 12263 50.000

Kỳ 591: Thứ Bảy, 12-06-2021

 • 04
 • 16
 • 17
 • 20
 • 27
 • 44
 • 30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.527.178.450
Jackpot 2 1 3.370.405.800
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 551 500.000
Giải 3 10905 50.000

Kỳ 590: Thứ Năm, 10-06-2021

 • 11
 • 22
 • 24
 • 27
 • 43
 • 54
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.760.092.350
Jackpot 2 0 3.174.062.900
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 593 500.000
Giải 3 10728 50.000

Kỳ 589: Thứ Ba, 08-06-2021

 • 16
 • 28
 • 33
 • 41
 • 42
 • 54
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 33.193.526.250
Jackpot 2 1 3.195.783.850
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 459 500.000
Giải 3 9400 50.000

Kỳ 588: Thứ Bảy, 05-06-2021

 • 14
 • 22
 • 25
 • 39
 • 41
 • 52
 • 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.431.471.600
Jackpot 2 1 3.159.052.400
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 411 500.000
Giải 3 8958 50.000

Kỳ 587: Thứ Năm, 03-06-2021

 • 04
 • 08
 • 21
 • 24
 • 26
 • 47
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 58.284.817.050
Jackpot 2 1 3.217.550.100
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 719 500.000
Giải 3 15609 50.000

Kỳ 586: Thứ Ba, 01-06-2021

 • 06
 • 12
 • 14
 • 27
 • 43
 • 45
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56.326.866.150
Jackpot 2 1 4.452.320.650
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 723 500.000
Giải 3 15388 50.000

Kỳ 585: Thứ Bảy, 29-05-2021

 • 02
 • 11
 • 31
 • 37
 • 43
 • 55
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54.265.804.950
Jackpot 2 0 4.223.313.850
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 588 500.000
Giải 3 13348 50.000

Kỳ 584: Thứ Năm, 27-05-2021

 • 03
 • 07
 • 18
 • 22
 • 40
 • 46
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51.898.872.000
Jackpot 2 0 3.960.321.300
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 561 500.000
Giải 3 12368 50.000

Kỳ 583: Thứ Ba, 25-05-2021

 • 06
 • 10
 • 33
 • 35
 • 36
 • 43
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.559.884.950
Jackpot 2 0 3.700.433.850
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 588 500.000
Giải 3 13425 50.000

Kỳ 582: Thứ Bảy, 22-05-2021

 • 15
 • 27
 • 37
 • 45
 • 46
 • 52
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47.353.422.000
Jackpot 2 0 3.455.271.300
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 559 500.000
Giải 3 12420 50.000

Kỳ 581: Thứ Năm, 20-05-2021

 • 07
 • 10
 • 12
 • 19
 • 42
 • 54
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45.292.426.950
Jackpot 2 0 3.226.271.850
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 643 500.000
Giải 3 13591 50.000

- Xổ số Power 655 tự chọn của Viet Lott mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

- Xem kết quả xổ số Power 655 nhanh nhất tại Kết quả Xổ số của ketqua.tv

- Các loại hình xổ số tự chọn Vietlott khác: Mega 6/45, Max 4D, Max 3D, Keno

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86