TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
13 5 lượt 47 2 lượt 13 17 lượt
47 4 lượt 65 2 lượt 36 14 lượt
80 4 lượt 78 2 lượt 88 14 lượt
15 3 lượt 80 2 lượt 37 13 lượt
21 3 lượt 00 1 lượt 02 12 lượt
56 3 lượt 13 1 lượt 10 12 lượt
57 3 lượt 16 1 lượt 16 12 lượt
68 3 lượt 25 1 lượt 21 12 lượt
76 3 lượt 33 1 lượt 52 12 lượt
79 3 lượt 36 1 lượt 56 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 95 1 lượt 85 2 lượt
96 1 lượt 93 1 lượt 30 2 lượt
95 1 lượt 92 1 lượt 97 4 lượt
91 1 lượt 89 1 lượt 94 4 lượt
89 1 lượt 82 1 lượt 92 4 lượt
88 1 lượt 77 1 lượt 87 4 lượt
86 1 lượt 75 1 lượt 74 4 lượt
84 1 lượt 70 1 lượt 63 4 lượt
82 1 lượt 69 1 lượt 24 4 lượt
81 1 lượt 66 1 lượt 03 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
00, 01, 03, 06, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 31, 35, 40, 43, 45, 51, 58, 69, 73, 75, 77, 87, 92, 93, 94, 97 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86