TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
32 5 lượt 26 3 lượt 80 16 lượt
07 4 lượt 78 2 lượt 10 15 lượt
52 4 lượt 98 2 lượt 12 15 lượt
68 4 lượt 00 1 lượt 32 14 lượt
15 3 lượt 02 1 lượt 92 14 lượt
19 3 lượt 09 1 lượt 09 13 lượt
29 3 lượt 12 1 lượt 22 13 lượt
48 3 lượt 22 1 lượt 25 13 lượt
84 3 lượt 24 1 lượt 52 13 lượt
89 3 lượt 27 1 lượt 62 13 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
99 1 lượt 97 1 lượt 97 3 lượt
98 1 lượt 90 1 lượt 51 3 lượt
85 1 lượt 88 1 lượt 34 3 lượt
80 1 lượt 82 1 lượt 13 3 lượt
79 1 lượt 70 1 lượt 99 4 lượt
78 1 lượt 68 1 lượt 71 4 lượt
76 1 lượt 66 1 lượt 36 4 lượt
75 1 lượt 65 1 lượt 28 4 lượt
73 1 lượt 56 1 lượt 27 4 lượt
70 1 lượt 55 1 lượt 93 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
00, 03, 13, 16, 21, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 56, 59, 65, 67, 69, 71, 74, 77, 81, 83, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 97 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99

Tin tài trợ