TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 4 lượt 19 2 lượt 92 16 lượt
30 4 lượt 30 2 lượt 64 14 lượt
04 3 lượt 45 2 lượt 02 13 lượt
07 3 lượt 03 1 lượt 38 13 lượt
25 3 lượt 09 1 lượt 25 12 lượt
41 3 lượt 22 1 lượt 44 12 lượt
54 3 lượt 26 1 lượt 58 12 lượt
57 3 lượt 27 1 lượt 71 12 lượt
60 3 lượt 31 1 lượt 00 11 lượt
62 3 lượt 32 1 lượt 04 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
97 1 lượt 94 1 lượt 83 2 lượt
95 1 lượt 93 1 lượt 42 2 lượt
93 1 lượt 85 1 lượt 80 3 lượt
91 1 lượt 84 1 lượt 15 3 lượt
90 1 lượt 83 1 lượt 17 4 lượt
88 1 lượt 76 1 lượt 14 4 lượt
87 1 lượt 69 1 lượt 12 4 lượt
86 1 lượt 61 1 lượt 85 5 lượt
84 1 lượt 57 1 lượt 73 5 lượt
80 1 lượt 54 1 lượt 50 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
03, 15, 21, 24, 26, 29, 32, 36, 38, 42, 46, 51, 53, 59, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 79, 81, 82, 83, 85, 94, 96, 98 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo
lich thang Hôm nay thang sau
Top những con giáp nữ nào khổ nhất trong 12 con giáp cả đời gian truân
Top những con giáp nữ nào khổ nhất trong 12 con giáp cả đời gian truân
Bật mí những con giáp yêu xa may mắn tiến được tới hôn nhân viên mãn
Bật mí những con giáp yêu xa may mắn tiến được tới hôn nhân viên mãn
Bật mí thân phận của những con giáp tốt tính mà bạn nên tiếp cận
Bật mí thân phận của những con giáp tốt tính mà bạn nên tiếp cận
Bật mí điều liên quan đến độ dữ dằn của 12 con giáp khiến bạn bất ngờ
Bật mí điều liên quan đến độ dữ dằn của 12 con giáp khiến bạn bất ngờ
Tiết lộ độ lăng nhăng của 12 con giáp giúp bạn tìm được tình yêu đích thực
Tiết lộ độ lăng nhăng của 12 con giáp giúp bạn tìm được tình yêu đích thực