TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
99 4 lượt 00 2 lượt 31 15 lượt
18 3 lượt 33 2 lượt 51 14 lượt
35 3 lượt 45 2 lượt 88 14 lượt
44 3 lượt 01 1 lượt 20 13 lượt
51 3 lượt 03 1 lượt 42 13 lượt
53 3 lượt 06 1 lượt 62 13 lượt
62 3 lượt 09 1 lượt 66 13 lượt
64 3 lượt 31 1 lượt 90 13 lượt
68 3 lượt 32 1 lượt 05 12 lượt
93 3 lượt 34 1 lượt 40 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
96 1 lượt 94 1 lượt 85 3 lượt
95 1 lượt 89 1 lượt 75 3 lượt
90 1 lượt 88 1 lượt 57 3 lượt
82 1 lượt 84 1 lượt 55 3 lượt
81 1 lượt 76 1 lượt 17 3 lượt
80 1 lượt 74 1 lượt 09 3 lượt
79 1 lượt 70 1 lượt 01 3 lượt
78 1 lượt 67 1 lượt 72 4 lượt
77 1 lượt 66 1 lượt 48 4 lượt
76 1 lượt 64 1 lượt 38 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
01, 03, 09, 11, 19, 26, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 57, 60, 69, 71, 74, 75, 83, 86, 87, 89, 94 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Tin tài trợ