TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
09 6 lượt 16 2 lượt 17 15 lượt
22 4 lượt 17 2 lượt 28 15 lượt
36 4 lượt 27 2 lượt 79 14 lượt
98 4 lượt 29 2 lượt 38 13 lượt
38 3 lượt 62 2 lượt 64 13 lượt
52 3 lượt 69 2 lượt 90 13 lượt
59 3 lượt 70 2 lượt 04 12 lượt
64 3 lượt 03 1 lượt 06 12 lượt
78 3 lượt 10 1 lượt 09 12 lượt
79 3 lượt 20 1 lượt 30 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 91 1 lượt 63 2 lượt
93 1 lượt 89 1 lượt 15 2 lượt
91 1 lượt 83 1 lượt 96 3 lượt
90 1 lượt 82 1 lượt 91 3 lượt
89 1 lượt 75 1 lượt 73 3 lượt
88 1 lượt 74 1 lượt 68 3 lượt
86 1 lượt 61 1 lượt 23 3 lượt
80 1 lượt 60 1 lượt 69 4 lượt
74 1 lượt 52 1 lượt 66 4 lượt
71 1 lượt 51 1 lượt 65 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 05, 08, 11, 12, 14, 23, 24, 26, 37, 44, 45, 48, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 73, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 94, 96, 97 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99