TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
86 5 lượt 80 3 lượt 93 19 lượt
35 4 lượt 57 2 lượt 61 17 lượt
61 4 lượt 82 2 lượt 91 15 lượt
00 3 lượt 00 1 lượt 86 14 lượt
23 3 lượt 04 1 lượt 11 13 lượt
49 3 lượt 11 1 lượt 69 13 lượt
60 3 lượt 18 1 lượt 21 12 lượt
83 3 lượt 20 1 lượt 31 12 lượt
84 3 lượt 22 1 lượt 33 12 lượt
95 3 lượt 29 1 lượt 40 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
97 1 lượt 93 1 lượt 77 2 lượt
93 1 lượt 90 1 lượt 62 3 lượt
91 1 lượt 89 1 lượt 26 3 lượt
90 1 lượt 86 1 lượt 10 3 lượt
85 1 lượt 85 1 lượt 75 4 lượt
81 1 lượt 83 1 lượt 72 4 lượt
80 1 lượt 70 1 lượt 65 4 lượt
79 1 lượt 69 1 lượt 60 4 lượt
78 1 lượt 63 1 lượt 47 4 lượt
77 1 lượt 58 1 lượt 46 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
03, 05, 10, 11, 15, 16, 20, 26, 27, 30, 36, 37, 46, 47, 48, 57, 63, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 82, 87, 89, 92, 94 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99