TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
40 5 lượt 22 2 lượt 97 18 lượt
00 4 lượt 78 2 lượt 14 15 lượt
10 4 lượt 02 1 lượt 66 15 lượt
21 4 lượt 03 1 lượt 40 14 lượt
36 4 lượt 04 1 lượt 80 14 lượt
14 3 lượt 11 1 lượt 24 13 lượt
22 3 lượt 14 1 lượt 51 13 lượt
44 3 lượt 20 1 lượt 92 13 lượt
51 3 lượt 24 1 lượt 07 12 lượt
52 3 lượt 25 1 lượt 10 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
99 1 lượt 86 1 lượt 47 1 lượt
96 1 lượt 85 1 lượt 60 2 lượt
94 1 lượt 80 1 lượt 77 3 lượt
93 1 lượt 79 1 lượt 57 4 lượt
90 1 lượt 76 1 lượt 45 4 lượt
85 1 lượt 69 1 lượt 37 4 lượt
81 1 lượt 68 1 lượt 18 4 lượt
80 1 lượt 67 1 lượt 01 4 lượt
76 1 lượt 66 1 lượt 90 5 lượt
71 1 lượt 65 1 lượt 65 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
02, 04, 06, 07, 15, 16, 17, 20, 34, 35, 37, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 60, 73, 74, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 98 00, 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Tin tài trợ