XS Power 6/55 29-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

44.500.277.100đ

Giá trị jackpot 2

4.168.189.800đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 28-05-2024

Kỳ 898: Thứ Năm, 29-06-2023

  • 01
  • 11
  • 12
  • 28
  • 46
  • 54
  • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 72.625.274.850
Jackpot 2 0 3.632.506.700
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 777 500.000
Giải 3 16859 50.000