XS Power 6/55 01-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

47.522.322.750đ

Giá trị jackpot 2

4.503.972.650đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 30-05-2024

Kỳ 899: Thứ Bảy, 01-07-2023

  • 13
  • 33
  • 36
  • 38
  • 45
  • 50
  • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 77.160.756.450
Jackpot 2 1 4.136.449.100
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 789 500.000
Giải 3 17825 50.000