XS Power 6/55 27-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

132.641.850.900đ

Giá trị jackpot 2

3.633.637.950đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 16-07-2024

Kỳ 897: Thứ Ba, 27-06-2023

  • 02
  • 12
  • 15
  • 16
  • 27
  • 28
  • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 69.936.872.700
Jackpot 2 0 3.333.795.350
Giải 1 17 40.000.000
Giải 2 996 500.000
Giải 3 22626 50.000