XS Power 6/55 24-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

135.452.799.750đ

Giá trị jackpot 2

3.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 27-02-2024

Kỳ 896: Thứ Bảy, 24-06-2023

  • 08
  • 09
  • 16
  • 20
  • 50
  • 53
  • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 66.932.714.550
Jackpot 2 1 3.735.399.800
Giải 1 30 40.000.000
Giải 2 1352 500.000
Giải 3 21521 50.000