XS Power 6/55 22-06-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

31.401.323.850đ

Giá trị jackpot 2

4.638.329.900đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 09-12-2023

Kỳ 895: Thứ Năm, 22-06-2023

  • 02
  • 11
  • 14
  • 35
  • 43
  • 51
  • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 65.034.265.800
Jackpot 2 0 3.524.461.050
Giải 1 26 40.000.000
Giải 2 1188 500.000
Giải 3 18961 50.000