XS Power 6/55 25-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

173.134.617.600đ

Giá trị jackpot 2

8.132.834.250đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 25-07-2024

Kỳ 909: Thứ Ba, 25-07-2023

  • 12
  • 23
  • 42
  • 44
  • 51
  • 52
  • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 159.476.961.450
Jackpot 2 1 9.238.211.450
Giải 1 22 40.000.000
Giải 2 1666 500.000
Giải 3 38373 50.000