XS Power 6/55 22-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

164.593.876.350đ

Giá trị jackpot 2

6.237.897.400đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 05-03-2024

Kỳ 908: Thứ Bảy, 22-07-2023

  • 09
  • 15
  • 23
  • 25
  • 27
  • 34
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 147.710.573.850
Jackpot 2 0 7.930.835.050
Giải 1 44 40.000.000
Giải 2 1852 500.000
Giải 3 38078 50.000