XS Power 6/55 20-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

153.346.722.600đ

Giá trị jackpot 2

4.988.213.650đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 02-03-2024

Kỳ 907: Thứ Năm, 20-07-2023

  • 05
  • 34
  • 36
  • 38
  • 47
  • 50
  • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 138.815.469.750
Jackpot 2 0 6.942.490.150
Giải 1 23 40.000.000
Giải 2 1449 500.000
Giải 3 30445 50.000