XS Power 6/55 18-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

164.593.876.350đ

Giá trị jackpot 2

6.237.897.400đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 05-03-2024

Kỳ 906: Thứ Ba, 18-07-2023

  • 10
  • 11
  • 19
  • 28
  • 42
  • 47
  • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 129.014.374.350
Jackpot 2 0 5.853.479.550
Giải 1 29 40.000.000
Giải 2 1756 500.000
Giải 3 38080 50.000