XS Power 6/55 15-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

45.053.287.500đ

Giá trị jackpot 2

3.713.281.050đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 25-04-2024

Kỳ 905: Thứ Bảy, 15-07-2023

  • 02
  • 16
  • 31
  • 37
  • 38
  • 48
  • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 119.322.221.250
Jackpot 2 0 4.776.573.650
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 1372 500.000
Giải 3 28126 50.000