XS Power 6/55 13-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

132.641.850.900đ

Giá trị jackpot 2

3.633.637.950đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 16-07-2024

Kỳ 904: Thứ Năm, 13-07-2023

  • 03
  • 04
  • 30
  • 34
  • 36
  • 49
  • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 109.923.542.850
Jackpot 2 0 3.732.276.050
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 1227 500.000
Giải 3 27339 50.000