XS Power 6/55 11-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

132.641.850.900đ

Giá trị jackpot 2

3.633.637.950đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 16-07-2024

Kỳ 903: Thứ Ba, 11-07-2023

  • 24
  • 40
  • 44
  • 46
  • 47
  • 49
  • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 103.333.058.400
Jackpot 2 1 5.908.033.550
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 987 500.000
Giải 3 23666 50.000