XS Power 6/55 08-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

70.914.719.100đ

Giá trị jackpot 2

3.325.191.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 20-06-2024

Kỳ 902: Thứ Bảy, 08-07-2023

  • 08
  • 11
  • 23
  • 43
  • 44
  • 48
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 93.737.419.050
Jackpot 2 0 4.841.851.400
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 1190 500.000
Giải 3 25814 50.000