XS Power 6/55 27-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

45.053.287.500đ

Giá trị jackpot 2

3.713.281.050đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 25-04-2024

Kỳ 910: Thứ Năm, 27-07-2023

  • 03
  • 11
  • 13
  • 31
  • 33
  • 45
  • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 166.915.926.750
Jackpot 2 1 3.826.551.700
Giải 1 34 40.000.000
Giải 2 2037 500.000
Giải 3 39398 50.000