XS Power 6/55 19-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

76.722.113.100đ

Giá trị jackpot 2

3.970.457.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 25-06-2024

Kỳ 920: Thứ Bảy, 19-08-2023

  • 07
  • 09
  • 13
  • 22
  • 27
  • 42
  • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.774.937.300
Jackpot 2 0 12.783.363.200
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 979 500.000
Giải 3 17072 50.000