XS Power 6/55 22-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

130.331.185.950đ

Giá trị jackpot 2

3.419.717.350đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 24-02-2024

Kỳ 921: Thứ Ba, 22-08-2023

  • 02
  • 03
  • 06
  • 34
  • 35
  • 36
  • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.459.304.300
Jackpot 2 0 13.081.626.200
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 700 500.000
Giải 3 15800 50.000