XS Power 6/55 17-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

70.914.719.100đ

Giá trị jackpot 2

3.325.191.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 20-06-2024

Kỳ 919: Thứ Năm, 17-08-2023

  • 01
  • 05
  • 25
  • 32
  • 51
  • 52
  • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.033.462.950
Jackpot 2 0 12.589.866.050
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 510 500.000
Giải 3 12375 50.000