XS Power 6/55 20-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

45.053.287.500đ

Giá trị jackpot 2

3.713.281.050đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 25-04-2024

Kỳ 1026: Thứ Năm, 25-04-2024

  • 13
  • 19
  • 27
  • 38
  • 41
  • 54
  • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45.053.287.500
Jackpot 2 0 3.713.281.050
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000