XS Power 6/55 15-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

47.522.322.750đ

Giá trị jackpot 2

4.503.972.650đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 30-05-2024

Kỳ 918: Thứ Ba, 15-08-2023

  • 05
  • 12
  • 25
  • 39
  • 40
  • 53
  • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.860.737.850
Jackpot 2 0 12.348.452.150
Giải 1 21 40.000.000
Giải 2 772 500.000
Giải 3 15816 50.000