XS Power 6/55 12-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

76.722.113.100đ

Giá trị jackpot 2

3.970.457.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 25-06-2024

Kỳ 917: Thứ Bảy, 12-08-2023

  • 13
  • 24
  • 39
  • 43
  • 45
  • 52
  • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 256.972.522.350
Jackpot 2 0 12.141.703.500
Giải 1 43 40.000.000
Giải 2 2491 500.000
Giải 3 53739 50.000