XS Power 6/55 05-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

38.633.758.050đ

Giá trị jackpot 2

3.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 20-04-2024

Kỳ 914: Thứ Bảy, 05-08-2023

  • 22
  • 34
  • 40
  • 47
  • 49
  • 51
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 210.802.558.800
Jackpot 2 0 7.011.707.550
Giải 1 20 40.000.000
Giải 2 1739 500.000
Giải 3 37812 50.000