XS Power 6/55 03-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

135.452.799.750đ

Giá trị jackpot 2

3.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 27-02-2024

Kỳ 913: Thứ Năm, 03-08-2023

  • 03
  • 12
  • 22
  • 25
  • 37
  • 39
  • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 196.667.264.100
Jackpot 2 0 5.441.119.250
Giải 1 27 40.000.000
Giải 2 2232 500.000
Giải 3 43325 50.000