XS Power 6/55 01-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

162.187.998.600đ

Giá trị jackpot 2

6.916.543.250đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 23-07-2024

Kỳ 912: Thứ Ba, 01-08-2023

  • 04
  • 18
  • 22
  • 25
  • 33
  • 48
  • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 184.720.792.350
Jackpot 2 0 4.113.733.500
Giải 1 23 40.000.000
Giải 2 1754 500.000
Giải 3 39756 50.000