XS Power 6/55 08-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64.999.817.400đ

Giá trị jackpot 2

3.634.822.650đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 15-06-2024

Kỳ 915: Thứ Ba, 08-08-2023

  • 05
  • 06
  • 19
  • 20
  • 40
  • 45
  • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 226.138.479.600
Jackpot 2 0 8.715.698.750
Giải 1 37 40.000.000
Giải 2 2512 500.000
Giải 3 52664 50.000