Xổ số Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6

Kết quả kỳ #276 ngày 19/02/2021
G.1 252 285
G.2 572 033 668 559
G.3 295 584 084 841 525 647
KK 332 451 473 115 813 705 191 005

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #271 ngày 05/02/2021
G.1 226 491
G.2 163 713 127 516
G.3 811 446 966 719 205 201
KK 924 139 386 347 637 421 526 900

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #268 ngày 29/01/2021
G.1 273 198
G.2 713 900 373 491
G.3 841 794 715 945 962 299
KK 812 147 857 366 117 733 163 651

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #265 ngày 22/01/2021
G.1 747 385
G.2 716 586 212 932
G.3 842 396 886 376 681 215
KK 732 892 964 742 601 329 532 326

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #262 ngày 15/01/2021
G.1 677 624
G.2 651 595 933 790
G.3 366 494 611 530 027 854
KK 257 530 624 210 269 695 701 287

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #259 ngày 08/01/2021
G.1 841 631
G.2 740 450 940 993
G.3 557 838 241 340 441 765
KK 806 296 249 835 056 589 397 912

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #256 ngày 01/01/2021
G.1 200 794
G.2 403 006 933 371
G.3 853 249 389 113 834 861
KK 001 640 721 423 028 980 732 818

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #253 ngày 25/12/2020
G.1 030 722
G.2 476 230 821 547
G.3 923 584 041 917 886 535
KK 619 156 387 408 667 220 852 521

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #250 ngày 18/12/2020
G.1 467 496
G.2 117 799 285 378
G.3 651 877 950 385 265 147
KK 212 104 610 245 391 315 531 135

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #247 ngày 11/12/2020
G.1 548 272
G.2 694 908 024 169
G.3 307 041 900 557 351 240
KK 474 318 929 186 287 662 261 865

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #244 ngày 04/12/2020
G.1 590 940
G.2 310 465 464 365
G.3 060 195 193 950 031 860
KK 353 944 294 566 301 753 846 455

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #241 ngày 27/11/2020
G.1 939 257
G.2 556 051 159 380
G.3 491 710 845 132 227 124
KK 092 191 680 338 586 916 930 412

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #238 ngày 20/11/2020
G.1 268 488
G.2 301 781 316 913
G.3 752 043 995 976 470 169
KK 207 642 780 154 967 533 048 941

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Max 3D Thứ 6 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Viet lott mở thưởng lúc 18h00 thứ 6 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 6 chính xác nhất tại trang xổ số Ketqua.TV.

- Max 3D thứ 6 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 6