Xổ số Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6

Kết quả kỳ #178 ngày 03/07/2020
G.1 998 144
G.2 457 984 859 226
G.3 960 458 486 022 654 138
KK 807 206 854 164 478 681 573 358

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự


Kết quả kỳ #175 ngày 26/06/2020
G.1 394 684
G.2 041 331 707 084
G.3 112 589 742 323 689 028
KK 035 745 487 460 201 439 833 916

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #172 ngày 19/06/2020
G.1 852 212
G.2 324 610 085 246
G.3 784 252 022 391 889 889
KK 445 370 129 596 857 673 704 943

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #169 ngày 12/06/2020
G.1 928 235
G.2 455 051 348 934
G.3 896 895 100 586 565 587
KK 708 706 348 493 511 419 026 198

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #166 ngày 05/06/2020
G.1 736 228
G.2 595 535 378 865
G.3 338 949 857 097 697 595
KK 089 284 073 225 917 450 692 722

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #163 ngày 29/05/2020
G.1 678 731
G.2 812 963 745 919
G.3 891 202 054 462 814 855
KK 837 018 255 425 243 094 118 053

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #160 ngày 22/05/2020
G.1 291 376
G.2 614 458 760 587
G.3 792 866 068 155 138 455
KK 262 748 006 572 412 881 794 732

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #157 ngày 15/05/2020
G.1 826 771
G.2 838 976 489 696
G.3 580 786 180 902 764 876
KK 826 133 416 762 504 665 406 635

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #154 ngày 08/05/2020
G.1 273 377
G.2 566 846 543 972
G.3 341 315 564 474 188 596
KK 835 927 400 955 728 438 027 026

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #151 ngày 01/05/2020
G.1 176 928
G.2 843 370 625 703
G.3 569 324 121 930 854 867
KK 153 816 421 700 070 939 331 085

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #148 ngày 24/04/2020
G.1 222 256
G.2 755 331 822 727
G.3 284 474 278 563 129 895
KK 121 999 867 949 867 963 716 617

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #146 ngày 27/03/2020
G.1 983 357
G.2 256 531 746 058
G.3 193 677 860 521 377 139
KK 739 687 017 667 378 178 886 253

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #143 ngày 20/03/2020
G.1 788 096
G.2 186 530 267 256
G.3 839 423 450 852 965 391
KK 325 199 639 052 615 185 071 294

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Max 3D Thứ 6 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Viet lott mở thưởng lúc 18h00 thứ 6 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 6 chính xác nhất tại trang xổ số Ketqua.TV.

- Max 3D thứ 6 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 6