Xổ số Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6

Kết quả kỳ #309 ngày 07/05/2021
G.1 105 487
G.2 151 081 975 719
G.3 485 216 868 145 737 505
KK 117 073 381 032 166 684 239 524

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #306 ngày 30/04/2021
G.1 380 919
G.2 263 039 556 562
G.3 810 287 123 368 771 450
KK 622 721 830 987 237 536 350 546

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #303 ngày 23/04/2021
G.1 993 890
G.2 444 551 868 604
G.3 227 258 078 412 969 137
KK 675 818 396 013 234 182 570 539

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #300 ngày 16/04/2021
G.1 052 683
G.2 506 707 853 226
G.3 441 450 569 891 159 877
KK 880 625 515 520 574 086 195 636

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #297 ngày 09/04/2021
G.1 068 458
G.2 003 210 387 195
G.3 302 671 770 141 259 542
KK 012 906 832 984 252 425 214 786

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #294 ngày 02/04/2021
G.1 523 582
G.2 513 315 508 586
G.3 381 836 349 281 837 968
KK 511 582 885 131 727 223 936 295

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #291 ngày 26/03/2021
G.1 652 320
G.2 439 467 076 394
G.3 189 248 712 107 150 812
KK 181 170 865 283 754 043 687 627

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #288 ngày 19/03/2021
G.1 486 130
G.2 910 094 039 617
G.3 091 828 537 617 892 952
KK 344 336 072 012 813 024 983 786

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #285 ngày 12/03/2021
G.1 527 409
G.2 737 335 991 598
G.3 931 000 506 883 069 767
KK 514 336 970 318 238 068 871 882

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #282 ngày 05/03/2021
G.1 617 030
G.2 497 287 844 095
G.3 450 229 901 168 862 019
KK 073 036 117 780 718 363 412 095

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #279 ngày 26/02/2021
G.1 817 472
G.2 014 873 991 724
G.3 262 434 348 223 157 851
KK 543 739 560 468 165 878 453 153

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #276 ngày 19/02/2021
G.1 252 285
G.2 572 033 668 559
G.3 295 584 084 841 525 647
KK 332 451 473 115 813 705 191 005

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #271 ngày 05/02/2021
G.1 226 491
G.2 163 713 127 516
G.3 811 446 966 719 205 201
KK 924 139 386 347 637 421 526 900

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Max 3D Thứ 6 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Viet lott mở thưởng lúc 18h00 thứ 6 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 6 chính xác nhất tại trang xổ số Ketqua.TV.

- Max 3D thứ 6 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 6

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86