Xổ số Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6

Kết quả kỳ #651 ngày 11/08/2023
G.1883 746
G.2274 064 899 568
G.3341 897 326 982 772 201
KK001 424 121 998 368 647 456 930

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #648 ngày 04/08/2023
G.1168 528
G.2630 393 086 230
G.3921 744 834 200 800 648
KK217 283 452 522 512 261 584 780

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #645 ngày 28/07/2023
G.1152 682
G.2616 175 834 723
G.3984 178 600 881 492 943
KK196 204 959 854 504 770 703 573

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #642 ngày 21/07/2023
G.1376 994
G.2553 278 633 944
G.3743 552 383 913 920 723
KK085 111 608 080 311 790 134 892

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #639 ngày 14/07/2023
G.1606 633
G.2980 952 485 072
G.3756 046 356 081 127 628
KK509 939 769 672 906 567 855 367

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #636 ngày 07/07/2023
G.1953 816
G.2777 225 486 861
G.3677 400 587 357 135 633
KK656 967 421 696 537 884 053 291

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #633 ngày 30/06/2023
G.1548 547
G.2784 046 984 807
G.3961 783 922 199 842 870
KK178 114 767 973 255 318 173 635

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #630 ngày 23/06/2023
G.1528 819
G.2073 132 557 757
G.3973 736 411 707 951 250
KK685 635 511 856 846 238 807 024

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #627 ngày 16/06/2023
G.1437 615
G.2636 556 878 486
G.3664 731 283 275 393 734
KK168 954 696 757 151 472 348 967

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #624 ngày 09/06/2023
G.1367 459
G.2997 499 644 140
G.3315 131 534 142 872 589
KK411 485 229 453 286 684 797 841

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #621 ngày 02/06/2023
G.1999 007
G.2761 735 039 100
G.3920 626 603 728 095 115
KK110 879 627 668 527 297 176 788

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #618 ngày 26/05/2023
G.1173 403
G.2774 780 796 099
G.3139 241 740 511 976 893
KK725 927 012 800 250 724 277 729

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #615 ngày 19/05/2023
G.1812 779
G.2092 873 406 438
G.3970 446 586 142 705 408
KK757 073 386 617 962 930 502 501

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Max 3D Thứ 6 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Viet lott mở thưởng lúc 18h00 thứ 6 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 6 chính xác nhất tại trang xổ số Ketqua.TV.

- Max 3D thứ 6 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 6