Xổ số Max 3D Thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4

Kết quả kỳ #674 ngày 04/10/2023
G.1 812 845
G.2 486 289 763 547
G.3 763 901 156 780 492 663
KK 444 664 235 492 620 167 087 680

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #671 ngày 27/09/2023
G.1 636 327
G.2 529 447 522 903
G.3 594 520 567 980 799 276
KK 302 555 183 567 478 132 300 440

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #668 ngày 20/09/2023
G.1 749 728
G.2 129 815 512 887
G.3 912 455 880 107 913 773
KK 576 780 189 005 504 447 946 780

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #665 ngày 13/09/2023
G.1 647 719
G.2 765 576 025 855
G.3 339 413 530 738 985 967
KK 722 362 295 436 153 638 579 987

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #662 ngày 06/09/2023
G.1 042 980
G.2 448 429 058 908
G.3 492 280 282 522 088 900
KK 305 727 373 277 742 818 466 951

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #659 ngày 30/08/2023
G.1 732 164
G.2 939 138 661 535
G.3 149 461 508 417 821 239
KK 562 623 752 455 503 800 509 550

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #656 ngày 23/08/2023
G.1 565 931
G.2 550 380 828 969
G.3 632 389 944 349 772 976
KK 914 255 490 455 845 560 776 086

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #653 ngày 16/08/2023
G.1 998 865
G.2 352 679 912 375
G.3 832 176 765 784 156 268
KK 458 087 275 512 875 500 024 323

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #650 ngày 09/08/2023
G.1 310 308
G.2 677 724 205 768
G.3 566 882 040 646 057 066
KK 017 343 691 174 497 962 565 212

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #647 ngày 02/08/2023
G.1 227 573
G.2 618 570 337 329
G.3 332 428 834 622 195 906
KK 052 557 061 678 671 489 990 797

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #644 ngày 26/07/2023
G.1 461 775
G.2 531 455 163 865
G.3 962 404 701 734 765 738
KK 513 713 430 046 196 548 073 615

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #641 ngày 19/07/2023
G.1 484 781
G.2 200 505 961 812
G.3 589 430 812 755 826 785
KK 228 426 262 809 369 487 997 287

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #638 ngày 12/07/2023
G.1 714 619
G.2 010 753 933 298
G.3 651 041 485 135 366 123
KK 103 717 977 664 846 140 640 557

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Xổ số Max3D Thứ 4 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Công ty Vietlott mở thưởng lúc 18h00 thứ 4 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 4 chính xác nhất tại trang xổ số Ketqua.TV.

- Max 3D thứ 4 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 4