Xổ số Max 3D Thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4

Kết quả kỳ #180 ngày 08/07/2020
G.1 760 446
G.2 194 255 391 500
G.3 176 612 274 102 833 472
KK 209 150 841 312 426 537 792 685

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự


Kết quả kỳ #177 ngày 01/07/2020
G.1 867 468
G.2 058 839 975 104
G.3 084 432 359 396 777 646
KK 227 839 293 582 080 553 281 429

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #174 ngày 24/06/2020
G.1 956 510
G.2 589 375 377 379
G.3 556 742 431 765 304 925
KK 026 835 637 004 088 794 499 848

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #171 ngày 17/06/2020
G.1 141 258
G.2 448 545 842 839
G.3 920 530 743 249 099 983
KK 576 156 374 435 048 902 547 186

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #168 ngày 10/06/2020
G.1 614 631
G.2 634 094 684 477
G.3 376 321 906 437 900 104
KK 604 133 820 340 644 034 666 599

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #165 ngày 03/06/2020
G.1 251 537
G.2 446 400 246 109
G.3 057 043 946 243 751 216
KK 833 276 364 158 228 533 203 142

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #162 ngày 27/05/2020
G.1 579 785
G.2 583 668 522 518
G.3 469 213 876 220 804 328
KK 926 234 247 078 405 391 698 475

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #159 ngày 20/05/2020
G.1 124 457
G.2 694 221 663 591
G.3 506 469 150 295 793 049
KK 584 574 296 613 003 634 159 565

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #156 ngày 13/05/2020
G.1 353 204
G.2 191 607 127 268
G.3 313 090 856 118 969 477
KK 550 009 060 884 205 245 835 073

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #153 ngày 06/05/2020
G.1 519 093
G.2 322 414 051 343
G.3 895 220 338 834 603 706
KK 710 072 653 976 974 170 489 545

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #150 ngày 29/04/2020
G.1 484 835
G.2 740 004 089 187
G.3 908 256 835 430 494 905
KK 087 590 643 552 932 980 528 650

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #145 ngày 25/03/2020
G.1 246 729
G.2 580 282 613 779
G.3 321 950 292 245 408 473
KK 538 625 250 583 071 860 427 975

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #142 ngày 18/03/2020
G.1 743 482
G.2 832 082 833 990
G.3 239 714 845 960 861 760
KK 741 035 164 745 960 067 749 400

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Xổ số Max3D Thứ 4 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Công ty Vietlott mở thưởng lúc 18h00 thứ 4 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 4 chính xác nhất tại trang xổ số Ketqua.TV.

- Max 3D thứ 4 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 4