Xổ số Max 3D Thứ 2 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2

Kết quả kỳ #215 ngày 28/09/2020
G.1 370 537
G.2 486 950 645 259
G.3 650 305 458 795 784 325
KK 592 396 870 507 155 727 068 790

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự


Kết quả kỳ #212 ngày 21/09/2020
G.1 725 389
G.2 542 810 993 537
G.3 022 270 734 050 499 608
KK 221 219 224 646 367 967 239 019

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #209 ngày 14/09/2020
G.1 210 182
G.2 999 123 621 021
G.3 338 209 747 839 659 108
KK 238 954 441 027 192 318 780 944

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #206 ngày 07/09/2020
G.1 562 120
G.2 842 647 461 680
G.3 604 927 923 442 312 238
KK 146 303 061 168 885 972 867 183

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #203 ngày 31/08/2020
G.1 155 938
G.2 027 879 457 439
G.3 276 326 228 210 449 664
KK 502 097 882 581 776 807 844 284

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #200 ngày 24/08/2020
G.1 387 534
G.2 986 598 382 909
G.3 944 127 080 362 045 734
KK 069 003 414 383 489 694 117 301

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #197 ngày 17/08/2020
G.1 450 539
G.2 997 648 923 550
G.3 756 121 179 033 170 451
KK 949 491 834 937 513 361 752 441

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #194 ngày 10/08/2020
G.1 956 806
G.2 126 660 131 240
G.3 721 488 887 021 014 606
KK 310 759 917 553 481 054 398 246

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #191 ngày 03/08/2020
G.1 467 523
G.2 437 348 706 817
G.3 243 071 797 721 776 751
KK 462 911 585 173 359 023 524 084

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #188 ngày 27/07/2020
G.1 299 933
G.2 657 868 833 595
G.3 794 783 292 283 994 169
KK 333 905 913 821 317 789 663 216

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #185 ngày 20/07/2020
G.1 376 452
G.2 384 026 723 456
G.3 908 881 823 685 908 650
KK 972 183 589 835 367 822 022 375

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #182 ngày 13/07/2020
G.1 750 309
G.2 322 006 274 230
G.3 744 824 715 676 690 863
KK 368 473 947 523 616 689 003 325

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #179 ngày 06/07/2020
G.1 751 930
G.2 113 110 483 970
G.3 184 066 634 736 740 780
KK 090 977 978 105 560 184 473 124

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Xổ số Max 3D Thứ 2 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Vietlott mở thưởng lúc 18h00 thứ 2 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 2 chính xác nhất tại trang xổ số Ketqua.TV.

- Max 3D thứ 2 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 2