Xổ số Max 3D Thứ 2 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2

Kết quả kỳ #179 ngày 06/07/2020
G.1 751 930
G.2 113 110 483 970
G.3 184 066 634 736 740 780
KK 090 977 978 105 560 184 473 124

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự


Kết quả kỳ #176 ngày 29/06/2020
G.1 524 190
G.2 418 239 670 332
G.3 332 499 907 852 637 934
KK 744 809 416 450 630 117 682 519

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #173 ngày 22/06/2020
G.1 289 875
G.2 036 207 551 898
G.3 286 849 871 670 235 827
KK 456 019 782 245 540 764 429 157

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #170 ngày 15/06/2020
G.1 281 308
G.2 989 154 171 582
G.3 299 444 711 274 154 523
KK 589 027 868 575 604 752 664 633

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #167 ngày 08/06/2020
G.1 056 256
G.2 676 080 529 083
G.3 920 671 169 401 504 731
KK 356 683 426 845 048 838 205 203

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #164 ngày 01/06/2020
G.1 604 192
G.2 118 099 601 081
G.3 695 095 153 631 973 077
KK 380 035 547 656 815 390 205 819

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #161 ngày 25/05/2020
G.1 973 378
G.2 622 536 358 271
G.3 213 742 276 527 981 090
KK 328 882 075 116 712 225 267 984

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #158 ngày 18/05/2020
G.1 123 044
G.2 612 548 497 963
G.3 032 255 010 985 977 298
KK 612 079 490 609 786 477 799 428

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #155 ngày 11/05/2020
G.1 032 346
G.2 722 616 214 420
G.3 323 330 087 978 878 459
KK 441 388 685 105 445 419 920 361

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #152 ngày 04/05/2020
G.1 604 138
G.2 791 171 701 060
G.3 276 623 030 825 756 825
KK 217 240 725 073 638 284 697 331

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #149 ngày 27/04/2020
G.1 690 122
G.2 002 142 545 724
G.3 769 221 459 291 773 073
KK 890 434 849 203 738 038 094 401

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #147 ngày 30/03/2020
G.1 146 350
G.2 869 527 161 756
G.3 390 275 574 346 724 707
KK 021 456 935 207 185 591 933 103

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #144 ngày 23/03/2020
G.1 648 918
G.2 467 073 636 124
G.3 526 603 762 503 029 833
KK 367 628 447 960 186 170 569 003

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Xổ số Max 3D Thứ 2 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Vietlott mở thưởng lúc 18h00 thứ 2 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 2 chính xác nhất tại trang xổ số Ketqua.TV.

- Max 3D thứ 2 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 2