XS Max 3D Thứ Tư, 14-06-2023

Kết quả kỳ #626 ngày 14/06/2023
G.1 120 225
G.2 393 338 640 978
G.3 346 391 698 678 487 666
KK 960 881 856 411 939 210 910 523

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự