XS Mega 6/45 30-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

50.440.757.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 23-02-2024

Kỳ 1088: Thứ Tư, 30-08-2023

  • 13
  • 17
  • 20
  • 28
  • 30
  • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 19.335.329
Giải 1 12 10.000.000
Giải 2 902 300.000
Giải 3 14993 30.000