XS Mega 6/45 27-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

28.496.335.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 21-04-2024

Kỳ 1087: Chủ Nhật, 27-08-2023

  • 24
  • 27
  • 30
  • 37
  • 44
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 17.754.370
Giải 1 22 10.000.000
Giải 2 915 300.000
Giải 3 13906 30.000