XS Mega 6/45 25-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16.583.396.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 21-06-2024

Kỳ 1086: Thứ Sáu, 25-08-2023

  • 08
  • 18
  • 30
  • 32
  • 38
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 16.395.939
Giải 1 28 10.000.000
Giải 2 1022 300.000
Giải 3 15753 30.000