XS Mega 6/45 23-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 01-03-2024

Kỳ 1085: Thứ Tư, 23-08-2023

  • 05
  • 14
  • 18
  • 19
  • 29
  • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 14.916.257
Giải 1 16 10.000.000
Giải 2 1003 300.000
Giải 3 16013 30.000