XS Mega 6/45 20-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16.583.396.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 21-06-2024

Kỳ 1084: Chủ Nhật, 20-08-2023

  • 07
  • 08
  • 22
  • 23
  • 30
  • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 13.295.078
Giải 1 14 10.000.000
Giải 2 944 300.000
Giải 3 14900 30.000