XS Mega 6/45 18-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.585.169.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-05-2024

Kỳ 1083: Thứ Sáu, 18-08-2023

  • 12
  • 19
  • 21
  • 22
  • 34
  • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 14.818.425
Giải 1 19 10.000.000
Giải 2 873 300.000
Giải 3 15379 30.000