XS Mega 6/45 16-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.676.058.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 17-07-2024

Kỳ 1082: Thứ Tư, 16-08-2023

  • 05
  • 07
  • 25
  • 31
  • 39
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 13.359.965
Giải 1 22 10.000.000
Giải 2 1032 300.000
Giải 3 16053 30.000