XS Mega 6/45 13-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.676.058.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 17-07-2024

Kỳ 1081: Chủ Nhật, 13-08-2023

  • 09
  • 15
  • 23
  • 33
  • 35
  • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 20.257.762
Giải 1 23 10.000.000
Giải 2 1221 300.000
Giải 3 19433 30.000