XS Mega 6/45 11-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

45.166.929.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 21-02-2024

Kỳ 1080: Thứ Sáu, 11-08-2023

  • 16
  • 21
  • 26
  • 29
  • 30
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 18.455.034
Giải 1 15 10.000.000
Giải 2 878 300.000
Giải 3 16499 30.000