XS Mega 6/45 09-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.676.058.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 17-07-2024

Kỳ 1079: Thứ Tư, 09-08-2023

  • 18
  • 22
  • 30
  • 31
  • 39
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 16.571.524
Giải 1 17 10.000.000
Giải 2 920 300.000
Giải 3 16081 30.000