XS Mega 6/45 06-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

20.570.219.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 31-05-2024

Kỳ 1078: Chủ Nhật, 06-08-2023

  • 04
  • 15
  • 19
  • 25
  • 30
  • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 14.785.414
Giải 1 21 10.000.000
Giải 2 846 300.000
Giải 3 14809 30.000