XS Mega 6/45 04-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

20.570.219.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 31-05-2024

Kỳ 1077: Thứ Sáu, 04-08-2023

  • 02
  • 12
  • 22
  • 38
  • 41
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 13.278.988
Giải 1 22 10.000.000
Giải 2 981 300.000
Giải 3 14777 30.000