XS Mega 6/45 02-08-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16.583.396.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 21-06-2024

Kỳ 1076: Thứ Tư, 02-08-2023

  • 04
  • 21
  • 27
  • 38
  • 39
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 40.017.756
Giải 1 29 10.000.000
Giải 2 1422 300.000
Giải 3 24052 30.000