XS Mega 6/45 30-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 14-06-2024

Kỳ 1075: Chủ Nhật, 30-07-2023

  • 03
  • 17
  • 23
  • 33
  • 42
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 35.508.728
Giải 1 29 10.000.000
Giải 2 1374 300.000
Giải 3 22570 30.000