XS Mega 6/45 28-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.500.289.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 12-04-2024

Kỳ 1074: Thứ Sáu, 28-07-2023

  • 07
  • 27
  • 28
  • 30
  • 31
  • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 31.497.747
Giải 1 26 10.000.000
Giải 2 1322 300.000
Giải 3 21684 30.000