XS Mega 6/45 26-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 26-06-2024

Kỳ 1073: Thứ Tư, 26-07-2023

  • 04
  • 13
  • 18
  • 21
  • 29
  • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 27.710.756
Giải 1 29 10.000.000
Giải 2 1387 300.000
Giải 3 19982 30.000