XS Mega 6/45 23-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 14-06-2024

Kỳ 1072: Chủ Nhật, 23-07-2023

  • 14
  • 17
  • 23
  • 32
  • 33
  • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 24.294.014
Giải 1 17 10.000.000
Giải 2 1247 300.000
Giải 3 18637 30.000