XS Mega 6/45 21-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.676.058.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 17-07-2024

Kỳ 1071: Thứ Sáu, 21-07-2023

  • 09
  • 20
  • 31
  • 33
  • 36
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 22.442.762
Giải 1 16 10.000.000
Giải 2 1045 300.000
Giải 3 18342 30.000