XS Mega 6/45 19-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 01-03-2024

Kỳ 1070: Thứ Tư, 19-07-2023

  • 06
  • 10
  • 19
  • 37
  • 43
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 20.583.141
Giải 1 28 10.000.000
Giải 2 1363 300.000
Giải 3 20160 30.000